Gençlerle İslâm’ı Konuştuk

0

Röportaj kitabımızın önsözü şöyle;

İnsanlık tarihi boyunca yaşanan her olay, üretilen her fikir, gerçekleştirilen her yenilik veya yapılan her hata, insanlığın ortak mirası ve tecrübesi olarak adlandırılır. Bu tarihî akış içerisinde biz Müslümanlar da kimi zaman yetiştirmiş olduğumuz bilim adamları, aydınlar, alimler, entelektüeller ile bir çığır açtık, kimi zaman mimarlar, sanatkârlar ve zanaatkârlar ile bir medeniyet inşa ettik, kimi zaman ise içimizden çıkan önderler, liderler ve siyasetçiler ile devletler kurduk. Böylelikle İslam dünyasında kadim bir medeniyete, köklü bir tecrübeye, derin bir bilgi ve birikime sahip olduk.

Yaşamış olduğumuz topraklar ise bu tecrübenin, bu medeniyetin bizlere mirası ve tabiî büyük bir devletin bakiyesidir. Bu sebeple yaşanan tecrübelerden faydalanmadan geleceğe dair hayaller kurmak, planlar yapmak, çalışmalar yürütmek beyhude olacaktır. Özellikle Türkiye’de yakın tarihimiz içerisinde yaşanan fikirsel, siyasal, sosyal tecrübeyi ve sorunları bilmeden, çözümler bulmak imkânsız olacaktır.

Bizler bu tarihî birikimi öğrenmek ve gelecek nesillere aktarmak için mütefekkirlerimiz, alimlerimiz, entelektüellerimiz, edebiyatçılarımız ve sanatçılarımız ile bir çalışma içerisine girdik. Zira biliyoruz ki, her şeyi yeniden keşfetmeye ve tecrübe etmeye gerek yoktur çünkü tecrübe sahibi insanlarımızın birikimi de bizlerin birikimi ve tecrübesidir. Bu birikimi yansıtacak kitap çalışmaları ile gençlerimizin merak etmiş oldukları soruların cevaplarını arıyoruz. Yaşanmış deneyimlerimizin, kültürel mirasımızın ve insanlık tecrübemizin peşinden gidiyor ve bunları kayıt altına alıyoruz.

Bu arayışın bir devamı ve ilki olarak kıymetli büyüğümüz Prof. Dr. Hayrettin Karaman Hocamız ile kendi evinde bir araya geldik. Önceden belirlemiş olduğumuz konularımızın sorularını hocamıza sorduk.  Türkiye tecrübemiz, Türkiye’deki fikirsel hareketler, gençlik oluşumları, kadının sosyal hayattaki yeri, medeniyet tasavvurumuz ve geleceğe dair yapmamız gerekenler gibi birbirinden önemli konu başlıklarını beraber değerlendirdik. Bu değerlendirmeler sonrasında elimize dört bölümden oluşan bu güzel kitap ortaya çıkmış oldu. Bu kitap çalışmamızın devamı, farklı mütefekkirlerimiz, alimlerimiz, entelektüellerimiz, edebiyatçılarımız ve sanatçılarımız ile devam edecektir.

Previous PostNext Post

Related Posts

Leave a Reply

My New Stories