Hakkımda

Mesut ÇAÇA

Elazığ doğumlu olan Mesut Çaça ilköğretimini Elazığ’ın Yenice Köyünde okudu. Lise
eğitimini Elazığ Merkez Gazi Anadolu Lisesin de tamamladıktan sonra Fırat Üniversitesi
İlahitat Fakültesini 2016 yılında bitirdi.İstanbul Medeniyet Üniversitesi “Sivil Toplum
Yönetmeliği” alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Öğrencilik yıllarında bir çok sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak çalıştı.
Düşünce Akademisi kurucu başkanlığını yaptı. Uhuvvet Dergisi’ni yayın hayatına kazandırıp
iki yıl yayın yönetmeniliğini üstlendi. Aynı zamanda 2015-2016 yıllarında Gençlik STK’ları
Platformu sözcülüğünü yürüttü. Bu yıllarda Gençlik Konseyi Başkanlığını devam ettirdi.
2016 yılında Anadolu Öğrenci Birliği Teşkilat Başkanlığına seçildi. 2017 yılında Anadolu
Öğrenci Birliği Genel Başkanlığına seçilerek iki yıl Genel Başkanlık görevini üstlendi.