Category

İktibas
Ankara Roma Tiyatrosu, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Ulus semtinde Hisar Caddesi ile Pınar Sokak arasında yer alan Antik Roma Tiyatrosudur. Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte MS 2. yüzyıla tarihlendirilmektedir.[1] 1982 yılında bir inşaatın temel kazısı sırasında bulunan arkeolojik veriler neticesinde 1982-1986 yılları arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi öncülüğünde yapılan kazılar neticesinde ortaya çıkarılan...
“Kızılay’ın geçen sene olduğu gibi bu sene de düzenlediği büyük konserlerin birincisi, önceki gece Tepebaşı Kışlık Tiyatrosu’nda verilmiş, halktan büyük ilgi görmüş ve başarıyla icra edilmiştir. Bu yılki konserler için Kızılay, Viyana Operası’nın birinci sopranolarından Matmazel Lotte Lehmann’ı yine Viyana Operası balerinlerinden Matmazel Sesil Seri’yi buraya getirttiği gibi Viyana’nın en büyük piyano üstadlarından Alfred Hum...
Yüzük Arapça’daki karşılığı hâtemdir (mühür). Arapça’da hem el hem ayak parmaklarına takılabilen taşsız yüzüklere fetḫa veya halka (halaka) denilir (Buhârî, “Libâs”, 45; Müsned, I, 138). Farsça’da yüzük için engüşter, yüzük ve yüzük şeklindeki mühür için nigîn kelimeleri kullanılır. Okçuların yayı çekerken sağ ellerinin baş parmaklarına incinmemesi için taktıkları genellikle kemikten halka şeklindeki yüzüğe zihgîr adı...
Hat Sanatı Arapça ‘hatt’ mastarından türeyen yazı, çığır, yol anlamlarına gelen hat kelimesi; terim olarak “Arap yazısını estetik ölçülere bağlı kalıp güzel bir şekilde yazma sanatı (hüsn-i hat)” anlamında kullanılmıştır. Kaynaklarda genellikle “cismani aletlerle meydana getirilen ruhani bir hendesedir” şeklinde tarif edilen hat sanatı; bu tarife uygun bir estetik anlayış çerçevesinde yüzyıllar boyunca gelişerek süregelmiştir....
Üsküdar’da doğdu. Güzel huylu ve hoşsohbet olduğu için Şeker Ahmed Paşa diye tanınır. Babası Ali Efendi’dir. İlk ve orta öğrenimini Üsküdar’da tamamladı. 1855’te Mekteb-i Harbiyye’ye girdi. Burada özellikle resim sanatında görülen üstün yeteneği vasıtasıyla, son sınıfta iken resim öğretmeni yardımcılığı ile görevlendirildi. Mekteb-i Harbiyye’den mülâzım olarak, mezuniyeti sırasında yaptığı bir resmin Sultan Abdülaziz tarafından çok...
Salacak kıyısında bir kahvedeyim. İnce belli cam bardakta çayımı içip, İstanbul’u seyredalıyorum. Sarayburnu, minare ve kubbeler, asıl İstanbul dediğimiz yer: Suriçi. Bu silüet burada durdukça İstanbul yaşıyor demektir. Sonra köprü, sonra Galata, yarım döndüğümüz zaman gökdelenleri ile başka bir silüet kazanmış olan yeni İstanbul: Mecidiyeköy, Maslak ve ilerisi. Türk İstanbul nedir? Bodur minaresi ile bir...
Her insanın hayatında önemli bir şehir vardır. Doğduğu şehir, okuduğu şehir, aşık olduğu şehir ve bilmem daha niceleri. Ben nice memleketler, nice ülkeler, nice şehirler gezdim görmedim İstanbul’dan nicesini. Benim için İstanbul sevgilinin yâre duasıdır; benim için İstanbul tarihin suya dokunuşudur. Benim için İstanbul rüyalarımın vazgeçilmez umududur. Mesut Çaça “İstanbul’un 100 Şiiri Bilinen ilk İstanbullu...
Her insanın bir aşkı vardır. Bazen anne, bazen dünya, bazen bir yâr olur. Her aşkın farklı şekillerde dile gelişi vardır. Bazen yazı, bazen türkü, bazen şiir olur. Her şiirin vermiş olduğu farklı tat vardır. Bazen hüzün, bazen hazan, bazen huzur verir. Fuzuli’nin Su Kasidesi işte böyledir. Usulca köşenize çekilirken Song of the Gondolier fon müziğini...
Her insanın hayatında önemli şahsiyetler olur. Kimi ana, kimi baba, kimi öğretmen, kimi yoldaş, kimi farklı aktörler.. Benim hayatımda da Akif Dede böyledir. Hem yoldaşım, hem öğretmenim, hem dedem gibidir.Onu okudukça, öğrendikçe aklıma sadece “insan” gelir. Onun kaleminden insan… Mesut Çaça İnsan Haberdâr olmamışsın kendi zâtından da hâlâ sen, «Muhakkar bir vücûdum! » dersin ey...

My New Stories